اظهارنظر وزیر علوم درباره زمان بازگشایی دانشگاهها

وزیر علوم با تاکید بر این که بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است گفت: امیدوار هستیم شرایط به گونه‌ای باشد که ما بتوانیم دانشجویان خود را در فضای دانشگاهی به صورت حضوری بپذیریم.

به گزارش جهان مانا، دکتر منصور غلامی ضمن بیان این مطلب در خصوص آخرین تصمیم گیری وزارت علوم، برای بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای نیمسال جاری تحصیلی گفت: همان طور که از همان اول اشاره شد آغاز آموزش حضوری دانشگاهها در نیمسال جاری تحصیلی منوط به تایید و تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا است.

در واقع این مجموعه وزارت بهداشت است که به لحاظ اپیدمیولوژی تعیین می‌کنند که آیا شرایط به گونه‌ای است که بشود فضاهای عمومی مثل خوابگاههای دانشجویی را بازگشایی کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اینکه بتوانیم کلاس‌های آموزش حضوری دانشجویان در دانشگاه‌ها را برای ترم جاری بازگشایی کنیم نمی‌توانیم الان تصمیم بگیریم. باید منتظر تایید و تصمیم ستاد باشیم.

وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: امیدوار هستم شرایط بهداشتی و کنترل بیماری در کشور به گونه‌ای باشد که ما بتوانیم هرچه زودتر دانشجویان خود را در کنار خودمان در فضاهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی داشته باشیم.

دیدگاه