ارمغان نفت

قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری در مسیر خط انتقال نفت مارون به اصفهان، سال‌هاست که مردم منطقه سرخون شهرستان اردل این استان را با مشکلاتی روبرو کرده است. پس از گذشت سالها از بروز آلودگی نفتی در آب و خاک این منطقه و با وجود انجام برخی اقدامات مقطعی، هنوز اقدام موثری که منجر به نشت‌یابی و جلوگیری از نشست نفت خام به اراضی این منطقه که اثرات مخرب زیست محیطی بسیاری به همراه داشته، انجام نشده است. همچنین برخی ساکنین روستایی دچار بیماری های پوستی شده‌اند.

نشت نفت در منطقه سرخون شهرستان اردل در چهارمحال و بختیاری
دیدگاه