پیوند استخوان بازوی جسد به یک بیمار در مازندران

اولین پیوند استخوان از جسد با موفقیت در کشورمان انجام شد.

به گزارش جهان مانا، حسین‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: اولین پیوند استخوان بازوی یک جسد برای یک بیمار با شکستگی استخوان بازو در مازندران در بابل با موفقیت انجام شد.

وی افزود: پزشکان می‌توانند از استخوان جسد برای پیوند استخوان و مفصل افرادی که در حوادث ترافیکی آسیب دیده یا بیمار هستند، استفاده کنند.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار