واکسیناسیون کرونا برای سالمندان خوزستان

واکسیناسیون کرونا برای سالمندان روز گذشته در اهواز انجام شد. به گفته دکتر فرهاد ابول‌نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مجموع سالمندانی که در سرای سالمندان نگهداری می‌شوند و پرسنل، ۴۵۰ نفر هستند که نیمی از آن‌ها امروز واکسن را دریافت می‌کنند و مابقی افراد نیز در دو سه روز آینده واکسن دریافت خواهند کرد.

دیدگاه