امام خمینی: زنان در پوشیدن چادر مختارند؛ ما فقط پوشیدن لباس های جلف را ممنوع خواهیم کرد

روزنامه کیهان در اول بهمن 1357 مصاحبه روزنامه السفیر با امام خمینی را چاپ کرده و تیتر « امام خمینی: زنان در پوشیدن چادر مختارند» را برای این خبر انتخاب میکند.

به گزارش جهان مانا، کیهان نوشت: در این مصاحبه رهبر شیعیان ایران بعید نمی داند که آمریکایی ها به کار احمقانه تدارک یک کودتا در ایران دست بزنند.

همچنین امام خمینی در بخشی از این گفتگو اصلاحات ارضی را باعث نابودی پایه های جامعه ایرانی دانسته و گفتند: این اصلاحات ادعایی فقط به نفع بازرگانی آمریکا و اسراییل در ایران بود.

به نوشته روزنامه کیهان، در مورد موقعیت زن در  اسلام، امام خمینی گفتند که زن باید دارای حقوق مساوی با مرد باشد. اسلام بر تساوی زن و مرد تاکید کرده و به هر دوی انها حق تعیین سرنوشت خویش را داده است یعنی اینکه باید از همه آزادی ها بهره مند باشند. آزاد ی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی آموزش خویشتن و کارکردن و مبادرت کردن به هر نوع فعالیت های اقتصادی.

در مورد این سوال که آیا در جمهوری اسلامی آینده ایران، پوشیدن چادر برای زنان اجباری خواهد بود یا نه، امام خمینی جواب دادند: « زن مسلمان به دلیل تربیت اسلامی خود پوشیدن چادر را انتخاب کرده است. در آینده زنان آزاد خواهند بود که در این باره خود تصمیم بگیرند. ما فقط لباسهای جلف را ممنوع خواهیم کرد.»

امام خمینی زنان در پوشیدن چادر مختارند

دیدگاه