زاکانی برای تبلیغات ریاست جمهوری مرخصی می‌گیرد؟

چمران رییس شورای شهر درباره مرخصی زاکانی شهردار تهران در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه داد.

 

به گزارش جهان مانا، چمران در پاسخ به این که با توجه به کاندیداتوری زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری، آیا شهرداری تهران باید مرخصی بگیرد یا نه؟ گفت: قاعدتا چون مواقع تبلیعات، کاندیداها عموما وقت زیادی می‌گذارند؛ تا کنون در دو مورد گذشته هم شهرداران مرخصی گرفتند تا راحت‌تر و بدون دردسر به کارها بپردازند اما این امر بستگی به گزینش شورای نگهبان دارد و این تعیین کننده است.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار