برگزاری جلسه دادرسی جمشید شارمهد

جلسه دادرسی حقوقی جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر به دعوای بالغ بر ۱۲۰ خواهان نسبت به دولت آمریکا و جمشید شارمهد در دادگاه حقوقی ویژه روابط بین‌الملل تهران به ریاست قاضی حسین زاده برگزار شد.

 

 

دادگاه جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر

دادگاه جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر

دیدگاه