تصاویر مرزبانی در زمستان

حافظان مرزهای کشور همچون همیشه در سرمای زیر صفر و سوزان کوهستان با حفظ آمادگی مشغول حراست و حفظ امنیت کشور هستند.

به گزارش جهان مانا، در ادامه تصاویری از مرزبانی پرسنل نظامی ایران در مرزی واقع در استان اردبیل را می بیند. استان اردبیل مرزی ۳۶۹ کیلومتری دارد.

دیدگاه