احمدی‌نژاد در مراسم چهلم وزیرش

حمید بهبهانی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در دوره مدیریت شهری احمدی‌نژاد و وزیر راه و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد بود.

بهبهانی که مبدع و مجری طرح دوربرگردان‌ها در تهران بود و ایده مونوریل او در شهرداری تهران هرگز اجرا نشد، با رأی مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و از مسئولیت وزارت راه و ترابری کنار گذاشته شد. 

تصاویری از حضور محمود احمدی نژاد در مراسم چهلم بهبهانی را می بینید.

البته حمید بهبهانی در تاریخ 19 اسفند 1402 در سن ۸۳ سالگی در اسپانیا و پس از جراحی عمل قلب باز و به دلیل عفونت ریه درگذشت.

مراسم ختم بهبهانی وزیر  احمدی نژاد

مراسم ختم بهبهانی وزیر  احمدی نژاداحمدی نژاد در مراسم ختم بهبهانی وزیرشاحمدی نژاد در مراسم ختم بهبهانی وزیرش

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار