چرا روزنامه خبر درگذشت سهراب سپهری را با تاخیر کار کردند؟

سهراب سپهری اگرچه در تاریخ اول اردیبهشت سال 1359 درگذشت اما روزنامه های آن دوره، خبر درگذشت این شاعر معاصر را که نقاش معروفی هم بود، با دو روز تاخیر در سوم اردیبهشت منتشر می‌کنند.

 

به گزارش جهان مانا، روزنامه‌های پرتیراژ آن دوره یعنی کیهان و اطلاعات درباره علت این تأخیر برای درج خبر، توضیحی نداده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت این اتفاق، توجه مطبوعات و خبرنگاران به تحولات سیاسی بود که ایران در پی انقلاب اسلامی، تجربه می‌کرد؛ به‌خصوص که در آن روزهای پرآشوب، درگیری‌های خونین در دانشگاه تهران رخ‌داده بود و برخی شهرها همچون نقده نیز شاهد زدوخورد میان مردم با حمایت گروه‌های سیاسی بودند.

با وجود این، روزنامه اطلاعات خبر درگذشت سهراب سپهری را با عکس او در صفحه اول چاپ کرد و روزنامه کیهان، فقط در صفحه داخلی به این اتفاق تلخ برای جامعه هنری و فرهنگی پرداخت.

خبر درگذشت سهراب سپهری در روزنامه هاخبر درگذشت سهراب سپهری در روزنامه ها

دیدگاه