مهدی هاشمی نسب به نیمکت استقلال برمی‌گردد

به نظر می‌رسد در هفته پیش روی لیگ برتر مهدی هاشمی نسب به نیمکت استقلال برمی‌گردد.

به گزارش جهان مانا ، مهدی هاشمی نسب چند هفته ای است به دلیل عدم ثبت قراردادش از سوی سازمان لیگ حق نشستن روی نیمکت تیم استقلال را ندارد و از روی سکوها بازی را دنبال می کند اما ممکن است در بازی با ذوب آهن به روی نیمکت تیم آبی بر گردد. به این خاطر که آرش رضاوند راضی به کاهش قرارداد خود شده است و ممکن است در روزهای آتی یکی دو بازیکن دیگر هم این کار را انجام دهند.

با این اتفاقات فضا برای ثبت قرارداد مهدی هاشمی نسب و اصلاح قرارداد سعید مهری مهیا می شود و مهدی هاشمی نسب از بازی با ذوب آهن می تواند یک بار دیگر به نیمکت تیم استقلال بر گردد. علی خطیر هم بعد از بازی با تراکتور نوید داده بود که پیش از بازی با ذوب آهن مشکل مهدی هاشمی نسب و دیگر قراردادها حل می شود.  

 

دیدگاه