مهارت یک زن رشتی در روپایی زدن

ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یک شهروند در میدان یخ‌سازی رشت، مهارت یک زن در روپایی زدن را ثبت کرده است.

به گزارش جهان مانا، شهروندی که ویدئو را ثبت کرده می‌گوید بیش از ده دقیقه شاهد آن بوده که این خانم بدون آن‌که توپ را از دست بدهد به روپایی زدن ادامه داده است.

تصویر را شهروندی به نام آرمان طوسان ثبت کرده‌اند.

دیدگاه