پست احساسی روزبه چشمی + عکس

روزبه چشمی از رسیدن به ۲۰۰ بازی با پیراهن استقلال خوشحال است.

به گزارش جهان مانا ، روزبه چشمی به رسیدن به ۲۰۰ بازی با پیراهن استقلال واکنش احساسی نشان داد‌.

روزبه چشمی در بازی استقلال مقابل آلومینیوم به رکورد ارزشمند ۲۰۰ بازی با پیراهن استقلال رسید.

چشمی بعد از رسیدن به این رکورد، یک پست احساسی خطاب به هواداران، هم تیمی ها و کادر فنی استقلال منتشر کرد.

پست احساسی روزبه چشمی

دیدگاه