ترکیب سهامداران پرسپولیس در هیات مدیره مشخص شد

سهامداران جدید باشگاه پرسپولیس درباره ترکیب هیات مدیره این باشگاه به توافق رسیدند.

به گزارش جهان مانا ، 6 بانک شهر (30 درصد)، تجارت و ملت (هر کدام 20 درصد) و رفاه، اقتصاد نوین و صادرات (هر کدام 5 درصد) از سهام باشگاه پرسپولیس را به طور رسمی خریداری کردند تا واگذاری 85 درصدی مالکیت پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی با موفقیت انجام شود.

بر اساس توافقی که بین بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس انجام شده، سه بانک رفاه، اقتصاد نوین و صادرات که سهام 5 درصدی از این باشگاه دارند، سهم خود در انتخاب هیات مدیره را به بانک شهر واگذار کردند تا به این ترتیب بانک شهر 3 عضو و بانک‌های تجارت و ملت نیز هر کدام یک عضو در هیات مدیره 5 نفره پیش‌روی سرخپوشان داشته باشند.

پروسه انتقال سهام باشگاه پرسپولیس به بانک‌های مذکور امروز نهایی شد. طبق اعلام مدیرعامل بانک شهر هیات مدیره و مدیرعامل پرسپولیس تا پایان فصل جاری به کارشان ادامه می‌دهند. بدین ترتیب تغییرات به پایان فصل موکول شده است.

 

دیدگاه