کنایه سپاهانی ها به پرسپولیس + عکس

محمد صادق میر صالحیان استوری جدیدی را منتشر کرد.

به گزارش جهان مانا ، تنش ها بین دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس خارج از زمین مسابقه به حداکثر رسیده است و در جدیدترین مورد، سپاهانی ها کنایه ای را به پرسپولیسی ها زدند. میر صالحیان به عنوان مدیر روابط عمومی سپاهان با اشاره به ماجراهای دانیال اسماعیلی فر و علیرضا بیرانوند، استوری زیر را به اشتراک گذاشت:

کنایه سپاهانی ها به پرسپولیس با اشاره به ماجرای دانیال اسماعیلی فر و علیرضا بیرانوند

دیدگاه