احضار مدافع پرسپولیس به کمیته انضباطی

عبدالکریم حسن باید دفاعیات خود را به کمیته انضباطی ارائه کند.

به گزارش جهان مانا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، با توجه به تخلف عدم رعایت ماده 67 مقررات انضباطی فدراسیون توسط عبدالکریم حسن، بازیکن تیم پرسپولیس مبنی بر تبلیغ ناروا از طریق انتشار مطلبی در فضای مجازی،نامبرده می بایست ظرف 48 ساعت دفاعیات کتبی خود را به این کمیته ارسال کند.

گفتنی است احضاریه فدراسیون فوتبال، پس از پست انتشار یک پست اینستاگرامی از سوی عبدالکریم حسن که در آن اسم خلیح فارس را با نامی موهوم و جعلی جایگزین کرده بود اتفاق افتاد.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار