مجتبی محرمی چرا داور سوری را زد؟/ حرکت تمرین شده من و فرشاد پیوس بود!

مجتبی محرمی می‌گوید صحنه جنجالی لگد زدن او به جمال شریف از لای پای فرشاد پیوس کاری تمرین شده بوده و فرشاد دانسته پایش را باز کرده تا مجتبی داور سوری را بزند.

به گزارش جهان مانا، او بعد از ۳ دهه می‌گوید با سبک قضاوت داور سوری هیچ راهی غیر از زدنش در زمین نداشتند چرا که شریف با سه اخراج باعث شکست و حذف تیم‌ملی شد.

محرمی برای آن خطا همراه با کرمانی مقدم و پیوس یکسال از فعالیت ورزشی محروم شدند!

دیدگاه