پرسپولیس به دنبال جانشین بیرانوند

هیات مدیره پرسپولیس به دنبال جذب یک دروازه بان برای جانشینی بیرانوند است.

به گزارش جهان مانا ، هیات مدیره بر پیگیری حقوقی اقدام بیرانوند و جذب در‌وازه‌بان تاکید کرد.

هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، امروز (چهارشنبه) تشکیل جلسه داد و ضمن بررسی روند مذاکرات برای استخدام سرمربی و بازیکنان، در ارتباط با علیرضا بیرانوند، اختیاراتی به مدیرعامل اعطا کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، هیات مدیره امروز در غیاب مدیرعامل که به جهت محرومیت در نشست، حضور نداشت تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ابتدا درباره مسایل مالی و اقتصادی باشگاه گفتگو و تصمیم‌گیری شد. در ادامه، حسین بادامکی، معاون ورزشی باشگاه، در ارتباط با روند مذاکرات برای جذب سرمربی و همچنین تمدید قرارداد با بازیکنان، گزارشی را ارایه کرد و هیات مدیره نقطه نظرات خود را بیان کرد.

در ارتباط با اقدام علیرضا بیرانوند در فسخ یک طرفه و غیر موجه قرارداد، هیات مدیره بر منافع باشگاه پرسپولیس تاکید ‌و به مدیرعامل اعلام کرد ضمن بررسی گزارش امور مالی و حقوقی، در صورتی که بازیکن فسخ غیر موجه داشته است، نسبت به پیگیری حقوقی اقدام نماید و همچنین نسبت به استخدام نفر جایگزین تدابیر لازم به کار گرفته شود.

 

دیدگاه