صحبتهای دوپهلوی حسین بادامکی!

عبدالکریم حسن با پیشنهادی از لیگ قطر مواجه شده است.

به گزارش جهان مانا ، عبدالکریم حسن ستاره قطری باشگاه پرسپولیس اکنون می‌تواند به کشور خود برگردد و مجوز بازی او صادر شده است.

در این بین چند باشگاه قطری به این بازیکن پیشنهاد همکاری داده‌اند و ممکن است پرسپولیس به فروش این بازیکن راضی شود. حسین بادامکی در این بین اما حرف‌هایی می‌زند که باعث نگرانی هواداران پرسپولیس شده است. بادامکی می‌گوید حسن با پرسپولیس قرارداد دارد اما آینده قابل پیش بینی نیست.

حال باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار این دفاع چپ قطری است.

 

دیدگاه