رییسی خطاب به منتقد کاغذهای تولید داخل: نفوس بد نزن!

حجم ویدیو: ۲.۲۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۳۴ دانلود ویدیو

نفوس رییسی که امروز به نمایشگاه کتاب رفته بود، در واکنش به انتقاد ناشر از کیفیت کاغذ ایرانی گفت: نفوس بد نزن!

دیدگاه