تصویری از امیر تتلو در بیمارستان؟

ویدیو جدیدی از امیر تتلو منتشر شده که روی تخت در حال استفاده از اکسیژن است و همین، دوباره شایعه بستری شدن تتلو را به راه انداخته است.

هفته گذشته شایعه بستری شدن امیر تتلو در بیمارستان اعصاب و روان دهان‌به‌دهان چرخید اما بهمن بابازاده (روزنامه‌نگار حوزه موسیقی) پیگیر این ماجرا شده و خبرش را تکذیب کرد.

دیدگاه