اجرای خیابانی بنیامین با شعری از فروغ!/ فیلم

بنیامین بهادری خواننده به همراه چند دوستش، در خیابان شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد را اجرا کرد.

به گزارش جهان مانا، این اجرا با واکنش های متعددی در فضای مجازی مواجه شده است.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار