حمله سایبری به سایت دانشگاه آزاد

سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی مورد حمله سایبری قرار گرفت.

به گزارش جهان مانا، مدیرکل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی گفت:از چند روز گذشته درگیر اختلال‌های جدی شده‌ایم که در فرایند انتخاب واحد دانشجویان شکل گرفت و این اختلال همچنان ادامه دارد.

وی افزود: با جدیت از طریق کمیته‌های فنی و تخصصی درحال برطرف کردن این اختلال بودیم و اقداماتی را هم برای برطرف شدن این مشکل در دستور کار گذاشته‌ایم.

 

دیدگاه