چقدر خالی است این روزها جای صادق زیباکلام

روشن است که نه در اندیشه و نه در روش سیاسی با دکتر صادق زیباکلام، اشتراک زیادی ندارم ، اما این روزها این مرد76ساله در زندان است و ما این بیرون ، سرگرم انتخاباتیم و بر کوره آن می دمیم، حال آنکه او در سالهای گذشته همواره موتور پرقدرتی در فضای سیاسی- انتخاباتی بود.

نویسنده : محمد مهاجری

با احترام به حکم قضایی صادره علیه او، شهادت می دهم هرگز نه از او دروغ شنیده ام  و نه ریا و تظاهر دیده ام. گاهی تند می رود مثل  خیلی از ماها و گاهی معقول است،باز هم مثل خیلی از ماها. حرفهایی که او زده، خیلی های دیگر هم زده اند؛ بیشتر از او هم به امنیت ملی کشور آسیب زده اند؛روان مردم را آزار داده اند؛ دروغ گفته اند و تهمت بار این و آن کرده اند و حالا نه تنها در زندان نیستند که بر مسند خود هم نشسته اند و گاهی در مناظره ای و گفت وگویی، صد بدتر از آنچه را صادق زیباکلام گفته است، می گویند.

کاش صادق زیباکلام در جمعی که همه اصولگراها و اصلاح طلبها در آن نفس می کشند، باشد. 

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار