خودکشی زن و مرد متاهلی که عاشق هم شدند

یک زن و مرد متاهل اهل تبریز که عاشق هم شده بودند، خودکشی کردند.

به گزارش جهان مانا، این زن و مرد، با وجود اینکه هر دو متاهل بودند و صاحب فرزند و زندگی؛ بعد از یک دیدار دوستانه دلباخته هم می‌شوند و دل در گرو هم می‌دهند.

ارتباط این دو جوان ادامه پیدا می‌کند و آنان مخفیانه و به دور از چشم همسران خود با یکدیگر ملاقات می‌نمایند تا اینکه شوهر زن متوجه ارتباط مشکوک همسر خود با مردی غریبه می‌شود.

اما زن وقتی می‌بیند شوهرش پی به ارتباط او با مردی دیگر برده است تصمیم به خودکشی می‌گیرد و برای همیشه به زندگی اش پایان می‌دهد.

وقتی این موضوع به گوش مرد عاشق می‌رسد، او نمی‌تواند فراق را تحمل نماید و بلافاصله و در کم‌تر از ۲ روز فاصله با خودکشی زن جوان، او نیز با خودکشی به زندگی اش پایان می‌دهد.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار