ظریف: آمریکا را خدا تصور نکنید

وزیر خارجه پیشین گفت: آمریکا را خدا تصور نکنید، کسانی که فکر می‌کنند اگر مذاکره با آمریکا کردیم حتما شکست می‌خوریم برای این است که آمریکا را جای خدا نشاندند و برای همین است که حتی اگر رئیس جمهور آمریکا بگوید کلاه سر ما رفته است این ها می‌گویند مگر سر آمریکا هم کلاه می‌رود؟

به گزارش جهان مانا، ظریف  در نشست انتخاباتی حامیان پزشکیان در گرگان افزود: دوستان این یعنی چی این یعنی خودکم بینی، ناخودباوری این یعنی احساس حقارت این یعنی آمریکا را ابر قدرت دیدن به خدا آمریکا ابر قدرت نیست.

وزیر خارجه دولت روحانی تصریح کرد: هیچگاه ما رنگ مهاجمین را نگرفتیم بلکه مهاجمین رنگ ما را گرفتند. نگاه کنید مغول‌ها کجا هستند مغلوستان برای درک تاریخ خودش به ایران می‌آید ما ایرانیم ما یک کشور بزرگ هستیم، چنگیز کجاست؟ اسکندر کجاست؟ ما ماندیم به خاطر اینکه ما مردم ایران این فرهنگ را نگه داشتیم.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار