علیرضا نیکبخت: به کسی مربوط نیست نکونام چگونه بازی می‌کند

علیرضا نیکبخت در مورد وضعیت فعلی استقلال صحبت کرد.

به گزارش جهان مانا ، علیرضا نیکبخت می‌گوید سبک بازی تیم نکونام به کسی ربطی ندارد.

علیرضا نیکبخت در جدیدترین مصاحبه خود از جواد نکونام و سبک بازی او حمایت کرد. نیکبخت گفت:

جواد نکونام با بازیکنانی که در اختیار داشت، عالی کار کرده است. به کسی مربوط نیست که تیم با چه سبکی بازی می‌کند. مگر کسی به اتلتیکو و دیگو سیمئونه ایراد می‌گیرد که چگونه بازی می‌کند؟ ما به فردا امیدوار هستیم و هر چیزی در این فوتبال ممکن است رخ بدهد.

 

دیدگاه